11 juni 2024

Föreningspaket

Nu kan ni som förening vara med och hjälpa till under School´s Out och samtidigt tjäna en slant till er förening. För ev frågor (ej anmälningar) kontakta

Mats Pettersson
mats.pettersson@soderhamn.se
070-190 25 92

Information om de olika paketen

Paket 1

Ha hand om en aktivitet

Er förening ansvarar för en av School’s Outs aktiviteter. Det innebär att ni ser till att kösystemet fungerar, att reglerna för aktiviteten följs samt att stänga ner aktiviteten vid eventets slut. Kravet är att ha minst två vuxna personer vid aktiviteten under tiden 16:45–24:00.

För detta får er förening 3000 kronor/aktivitet.

Det finns 20 st aktivitetspaket

Paket 2

Trygghets- och sorteringsteam

Er förening ansvarar för att rondera på området och löpande plocka skräp som sedan ska källsorteras på anvisade platser på området. Ni ansvarar också för att hjälpa till med tryggheten på området och rapportera/hänvisa vidare om man upptäcker något som stör ordningen. Kravet är att ha minst fyra vuxna personer på plats under tiden 16:45–01:00.

För detta får er förening 4000 kronor.

Det finns 2 st Trygghets- och sorteringspaket

Paket 3

Dikesvakter vid scenerna

Er förening ansvarar för att vara dikesvakter framför våra två scener. Det innebär att ha koll på publiken närmast scenerna, värna för trygghet samt vara behjälplig vid eventuella incidenter. Kravet är att ha minst fyra vuxna personer vid scenerna mellan 16:45–01:00. För att vara dikesvakt måste man orka lyfta personer över kravallstaketet.

För det får er förening 8000 kronor.

Det finns 1 st dikesvaktspaket

Paket 4

Undanplockning

Er förening ansvarar för att hjälpa till med undanplockning av aktivitetsområdet när eventet stängt. Det innebär att hjälpa till att plocka ner aktiviteterna samt packa in dem i vagnar och lastbilar. Krav är att ha minst fyra vuxna personer på plats mellan 23:00–03:00.

För detta får er förening 5000 kronor.

Det finns 2 st undanplockningspaket